Esperanto-Ligo en Israelo - האגודה לאספרנטו בישראל

Israela Kongreso de Esperanto

Venonta kongreso - La 21-a Israela kongreso

Tel-Avivo invitas al la 21-a Israela Kongreso ! 20 jarojn post la 85-a UK

Kongresa programo (Supren)

Programkosto (lokalanoj ): Ĝis 31-decembro-2019: 100 ŝikloj . Poste: 150 ŝikloj

Kongresejo (Supren)

Gastejo Bnei Dan lokita plej centre en Tel Avivo.
Tri noktoj kun matenmanĝo en por unu persono en du-persona ĉambro: 280 euro ĝis 31-12-2019.Poste 300 euro.
ELI membroj : 3 noktoj en dulita ĉambro : 1007 ŝikloj po persono, unu persono : 1346 ŝikloj, en tri personaj ĉambro : 894 po persono. du noktoj : 1 persono : 934 , 2 personoj : 680 po unu , 3 : 605 po unu.
Ĉiuj prezoj inkluzivas tranoktadon,enirkostojn,transportadon,
matenmanĝojn.

Postkongreso ekskurso (Supren)

P1: La sudo kaj Jordanio 5-10/4 600 Euro
P1a: sen Jordanio 5-8/4 400 Euro
P2: La nordo 10-12/4 300 Euro
 • P1 - La sudo kaj Jordanio

 •  5.4 Jerusalmo: Oliva Monto, la Templa-Monto kaj la Ora Kupolo, Via Doloroza, La Tomba preĝejo, la Juda Kvartalo kaj la Okcidenta Muro.
 •  6.4 Beit Leĥem, Jeriĥo, Ein Gedi, banado en la Morta Maro, tranokto: Masada.
 •  7.4 Frumatena grimpado de Masada, veturado al Eilat tra la Arava dezerto, tranokto:Eilat
 •  8.4 Jordanio: ĵipa safario en Wadi Rum, dezerta ĉe-beduena tranokto.
 •  9.4 Petra. vespere reiro al israelo. Tranokto:Eilat
 • 10.4 Frumatena veturado de Eilat al Tel Aviv
 • P2 - La Nordo

 • 10.4 Daŭrigo al Haifa.Posttagmeze:La panoramo de al Bahai jardenoj,Stela Maris,la Germana Kolonio. Tranokto:Haifa
 • 11.4 Nazareto,kapernaum,Magdala,Lago de Galileo. Trankokto:Haifa
 • 12.4 Akko: La kruc-kavaliraj fortikaĵoj (Unesko),la bazaro,la maraj muregoj.
 • Trajna veturado al Tel Avivo aŭ al la flughaveno

Aliĝo kaj pliaj detaloj: eli Ĉe esperanto.org.il

Eblas kombini la Israelan Kongreson kun la 13-a Mezorienta Kunveno de MONA, kiu okazos en Turkio dum 27-30.3 kaj posta ekskurso (ĝis 1.4): por havi du-semajnan rabatitan Esperanto-festenon en la Mezoriento.

Kotizoj (Supren)

Eksterlandaj gastoj ( loĝejoj + programkostoj)

Program kostoj + 3 noktoj en du perosna ĉambro. prezo po persono:

Ĝis 31/12/2019 280 Eur , Poste 300 Eur

Por garantii ĉambron necesas aliĝi ĝis 1.2.2020 kaj antaupagi 50 eurojn.

ELI konto kodo ĉe UEA estas : ELIA-Q

Aliĝu!

Israelanoj

Program kostoj : Ĝis 1/1/2020 100 Ŝikloj Poste : 150 Ŝikloj

Loĝado (En Ŝikoj po persono):

nombro de gastoj 3 noktoj 2 noktoj
1 1386 934
2 1007 680
3 894 605

Vespermanĝo (por partoprenantoj kiu ne loĝas en la gastejo):

Ĵaudo : 72 Ŝikloj Vendredo :83 Ŝikloj

Israela Kongreso de Esperanto (antaŭe Komuna Israela Esperanto-Semajnfino) en la internacia Esperanto-gazetaro(Supren)