Esperanto-Ligo en Israelo - האגודה לאספרנטו בישראל

Israela Kongreso de Esperanto

La 18-a Israela Kongreso de Esperanto

Tentativa programode la 18-a Israela Kongreso en Aŝkelono

Israela Kongreso de Esperanto (antaŭe Komuna Israela Esperanto-Semajnfino) en la internacia Esperanto-gazetaro