Esperanto-Ligo en Israelo - האגודה לאספרנטו בישראל

Israela Kongreso de Esperanto

La 19-a Israela Kongreso de Esperanto

Programo

Ĵaudo 3.5.2018
9-15 Antaŭkongresa ekskurso (Nazareto, Lago de Galileo, ĉiĉeronos Amri)
12:28 (preciza trajnhoro) - grupa karavano de Tel-Avivo Merkaz (Arlozorov)
14:30 - akceptejo malfermita, ekricevo de ĉambroj
16:00 - Eŭritmia Ateliero (Tali)
17:00 - Inaŭguro
17:15 - La nova n-ro de Israela E-isto (Amri)
17:30 - Ludoj (Mikaelo)
18:20 - Lingvaj Demandoj kaj Respondoj (Jehoŝua; ev-e antaŭprepari demandojn)
19:00 - Vespermanĝo en la gastejo
20:15 - 22:00 Vespera programo:
          Ĵomart kaj Nataŝa,
          Enrica,
          Amuzaj Dialogoj (Mikaelo)
Vendredo 4.5.2018
7:00-9:00 - matenmanĝo
9:00-15:00 - ekskurso al Haifa: La Bahaaj Ĝardenoj, japana muzeo Tikotin,
          tagmanĝo en restoracio en Haifa.
          ripozo
17:00 - Laborgrupo pri mem-konsciiĝo (Gila)
17:50 - Prelego " Tikiriki Tok el strobilo " (Luiza)
18:20 - Prelegon "Reklamado de Esperanto". (Mikaelo)
19:00 - Vespermanĝo en la gastelo
20:30-22:30 - Vespera programo:
          Eŭritmia danco de Tali,
          Koncerto de Ĵomart kaj Nataŝa,
          Edgar (sepa)
          Kvizo (Mikaelo)
Sabato 5.5.2018
7:00-9:00 - matenmanĝo
9:00-14:00 - ekskurso en Malnova Akko: Kruckavaliroj, Otomanoj, Napoleono - a Kavaliraj Keloj, la Granda Moskeo, la Maraj fortikaĵoj, tagmanĝo en la Bazaro.
          ripozo
16:00 - resuma diskuto
17:00 - fermo
          Lingvaj Demandoj kaj Respondoj (Jehoŝua)
ĉ. la 18 buso al Tel-Avivo
20:50 Trajno al Tel-Avivo (kun Jehoŝua)

Program Kostoj

100 NIS surloke , partempaj partoprenantoj : 50 NIS por unu tago

Israela Kongreso de Esperanto (antaŭe Komuna Israela Esperanto-Semajnfino) en la internacia Esperanto-gazetaro