Esperanto-Ligo en Israelo - האגודה לאספרנטו בישראל

Konata internacia aranĝo en la historia urbo Akko. Dum la Kongreso ni ekskursos en kaj ĉirkaŭ
Akko: kruckavaliraj kaj otomanaj fortikaĵoj, la mirindaj Bahaaj ĝardenoj, la Granda Moskeo kp.
Riĉa kultura programo, koncerto kaj muzika akompano de Ĵomart kaj Nataŝa.

Kotizo: du noktoj en dulita ĉambro, maten- kaj vespermanĝoj, programo, ekskursoj - 150 eŭroj.
Postkongreso 6-11.5: Jerusalemo, la Morta Maro, Masada, Eilat, Petra, Wadi Rum - 650 eŭroj.
Antaŭkongresa ekskurso 2.5: sekvante Jezuon en Nazareto kaj la Lago de Galileo - 50 eŭroj.

Israela Kongreso de Esperanto

La 19-a Israela Kongreso de Esperanto

Kostoj

Eksterlanda Prezo : 150 Euroj

Por israelanoj
programo: 100 NIS surloke
tranokdato kostoj (cxambro kun duon-pensiono).

partoprenantoj 2 noktoj Ĵaudo vendredo
unu persono 798 IS 448 IS 459 IS
du personoj 1152 IS 644 IS 666 IS
tri personoj 1538 IS 856 IS 889 IS
aldona infano( 2-18) 308 IS 173 IS 181 IS

Israela Kongreso de Esperanto (antaŭe Komuna Israela Esperanto-Semajnfino) en la internacia Esperanto-gazetaro