Esperanto-Ligo en Israelo - האגודה לאספרנטו בישראל

Israela Kongreso de Esperanto

Karaj aliĝintoj al la Israela Kongreso,

La estraro de ELI decidis prokrasti la Israelan Kongreson je unu jaro, konservante la kongresejon, la gastejon, la programon kaj laueble... la eksterlandajn kongresanojn. La prokrasto je plena jaro ebligos al la rekorde multaj eksterlandaj alighintoj, el kiuj jam pluraj kun granda bedauro nuligis mem, partopreni la venontjaran kongreson, en la sama sezono, kun la samaj ekskursoj kaj espereble kun la samaj artistoj.

Venonta kongreso - La 21-a Israela kongreso

Tel-Avivo invitas al la 21-a Israela Kongreso ! 20 jarojn post la 85-a UK

Kongresa programo (Supren)

Programkosto (lokalanoj ): Ĝis 31-decembro-2019: 100 ŝikloj . Poste: 150 ŝikloj

Kongresejo (Supren)

Gastejo Bnei Dan lokita plej centre en Tel Avivo.
Tri noktoj kun matenmanĝo en por unu persono en du-persona ĉambro: 280 euro ĝis 31-12-2019.Poste 300 euro.
ELI membroj : 3 noktoj en dulita ĉambro : 1007 ŝikloj po persono, unu persono : 1346 ŝikloj, en tri personaj ĉambro : 894 po persono. du noktoj : 1 persono : 934 , 2 personoj : 680 po unu , 3 : 605 po unu.
Ĉiuj prezoj inkluzivas tranoktadon,enirkostojn,transportadon,
matenmanĝojn.

Postkongreso ekskurso (Supren)

P1: La sudo kaj Jordanio 5-10/4 600 Euro
P1a: sen Jordanio 5-8/4 400 Euro
P2: La nordo 10-12/4 300 Euro
 • P1 - La sudo kaj Jordanio

 •  5.4 Jerusalmo: Oliva Monto, la Templa-Monto kaj la Ora Kupolo, Via Doloroza, La Tomba preĝejo, la Juda Kvartalo kaj la Okcidenta Muro.
 •  6.4 Beit Leĥem, Jeriĥo, Ein Gedi, banado en la Morta Maro, tranokto: Masada.
 •  7.4 Frumatena grimpado de Masada, veturado al Eilat tra la Arava dezerto, tranokto:Eilat
 •  8.4 Jordanio: ĵipa safario en Wadi Rum, dezerta ĉe-beduena tranokto.
 •  9.4 Petra. vespere reiro al israelo. Tranokto:Eilat
 • 10.4 Frumatena veturado de Eilat al Tel Aviv
 • P2 - La Nordo

 • 10.4 Daŭrigo al Haifa.Posttagmeze:La panoramo de al Bahai jardenoj,Stela Maris,la Germana Kolonio. Tranokto:Haifa
 • 11.4 Nazareto,kapernaum,Magdala,Lago de Galileo. Trankokto:Haifa
 • 12.4 Akko: La kruc-kavaliraj fortikaĵoj (Unesko),la bazaro,la maraj muregoj.
 • Trajna veturado al Tel Avivo aŭ al la flughaveno

Aliĝo kaj pliaj detaloj: eli Ĉe esperanto.org.il

Eblas kombini la Israelan Kongreson kun la 13-a Mezorienta Kunveno de MONA, kiu okazos en Turkio dum 27-30.3 kaj posta ekskurso (ĝis 1.4): por havi du-semajnan rabatitan Esperanto-festenon en la Mezoriento.

Kotizoj (Supren)

Eksterlandaj gastoj ( loĝejoj + programkostoj)

Program kostoj + 3 noktoj en du perosna ĉambro. prezo po persono:

Ĝis 31/12/2019 280 Eur , Poste 300 Eur

Por garantii ĉambron necesas aliĝi ĝis 1.2.2020 kaj antaupagi 50 eurojn.

ELI konto kodo ĉe UEA estas : ELIA-Q

Aliĝu!

Israelanoj

Program kostoj : Ĝis 1/1/2020 100 Ŝikloj Poste : 150 Ŝikloj

Loĝado (En Ŝikoj po persono):

nombro de gastoj 3 noktoj 2 noktoj
1 1386 934
2 1007 680
3 894 605

Vespermanĝo (por partoprenantoj kiu ne loĝas en la gastejo):

Ĵaudo : 72 Ŝikloj Vendredo :83 Ŝikloj

Israela Kongreso de Esperanto (antaŭe Komuna Israela Esperanto-Semajnfino) en la internacia Esperanto-gazetaro(Supren)