Esperanto-Ligo en Israelo – האגודה לאספרנטו בישראל

24-a Israela Kongreso de Esperanto


11-14.4.2024 Jerusalemo
Ĉi jare la kongreso daŭris tri tagojn (kaj noktojn), kun plena programo ankaŭ sabatvespere.

Kongresejo (Supren)

The Jerusalem Hostel, Jerusalemo

Alvenebloj (Supren)

Programo (Supren)

Kiel kutime: matene – ekskurso, posttagmeze – prelegoj, vespere – arta programo

 • Ĵaŭdo, 11/04/24
 • 14:00-16:30 – alveno, pago en la akceptejo kaj enĉambriĝo
 • 16:30-17:00 – informoj pri la programo
 • 17:00-19:00 – Prelegoj
 • 19:00-20:30 – vespermanĝo en apuda restoracio
 • 20:30-22:00 – arta vespero
 • Vendredo, 12/04/24
 • 7:00-9:00 – matenmanĝo
 • 9:00-14:00ekskurso1 al la Urbo de David, Lamenta Muro, la Juda Kvartalo, Monto Zion, Armena Kvartalo
 • 16:00-19:00 – inaŭguro, prelegoj
 • 19:00-20:30 – vespermanĝo en apuda restoracio
 • 20:30-22:00 – arta vespero
 • Sabato, 13/04/24
 • 7:00-9:00 – matenmanĝo
 • 9:00-14:00ekskurso2 Oliva Monto - observo, preĝejo Patro Nia kun E-tabulo, preĝejo Gathemane, Via Dolorosa, La Sankta Tombo
 • 16:00-18:00 – prelegoj
 • 18:00-19:00 – Ferma forumo
 • 19:00-20:30 – vespermanĝo en apuda restoracio
 • 20:30-22:00 – Arta vespero
 • Dimanĉo, 14/04/24
 • 7:00-9:00 – matenmanĝo
 • 9:00-12:00ekskurso3 al la Knesset kaj Muzeo de Israelo
 • fino

Kotizoj (Supren)

Antaŭkongresa Ekskurso (Supren)