Esperanto-Ligo en Israelo – האגודה לאספרנטו בישראל

23-a Israela Kongreso de Esperanto


13-15.4.2023 en Tiberiado, ĉe la bela Lago de Galileo, kun kleriga kaj arta programo kaj multaj ekskursoj dum kaj post la kongreso.

Kongresejo (Supren)

Hotelo Panorama, Tiberiado

Programo (Supren)

Kiel kutime: matene – ekskurso, posttagmeze – prelegoj, vespere – arta programo

 • Ĵaŭdo, 13/04/23
 • 14:00-16:00 – alveno, pago en la akceptejo kaj enĉambriĝo
 • 16:30-19:00 – inaŭguro, kleriga programo
 • 19:00-20:00 – mempaga vespermanĝo en apuda restoracio
 • 20:00-22:00 – arta vespero
 • Vendredo, 14/04/23
 • 7:00-8:30 – matenmanĝo
 • 9:00-14:00 – ekskurso al Nazareto
 • 16:00-19:00 – kleriga programo
 • 19:00-20:00 – mempaga vespermanĝo en apuda restoracio
 • 20:00-23:00 – arta vespero
 • Sabato, 15/04/23
 • 7:00-8:30 – matenmanĝo
 • 9:00-14:00 – ekskurso al Kapernaumo kaj aliaj lokoj
 • 16:00-18:00 – kleriga programo, fermo

Kotizoj (Supren)

Postkongresa Ekskurso (Supren)