Esperanto-Ligo en Israelo - האגודה לאספרנטו בישראל

5 taga Verda festo ĉe la Ruĝa maro

La 20-a Israela Kongreso de Esperanto

Eilat 11-14.4. 2019

Kunveno de MONA

(Komisiono pri Meza Oriento kaj Norda Afriko de UEA)

Akaba 14-15.4.2019

informilo

Aliĝo