Esperanto-Ligo en Israelo -(ELI) - האגודה לאספרנטו בישראל

85-a Universala Kongreso de Esperanto