Esperanto-Ligo en Israelo - האגודה לאספרנטו בישראל

Landa Kunveno

  • Ĝenerale unu en junio kaj unu (Zamenfofa Festo) proksime al la 15a de decembro
  • lasta kunveno - zamenhofa vespero

  • Rete ĉe la 18/12/2023
  • registritaj virtualaj kunvenoj