Esperanto-Ligo en Israelo - האגודה לאספרנטו בישראל

Landa Kunveno

  • Ĝenerale unu en junio kaj unu (Zamenfofa Festo) proksime al la 15a de decembro
  • Lasta kunveno ( Landa kunveno):

    virtualaj kunvenoj