Esperanto-Ligo en Israelo - האגודה לאספרנטו בישראל

Kunvenoj en Jerusalemo