Esperanto-Ligo en Israelo – האגודה לאספרנטו בישראל

24-a Israela Kongreso de Esperanto


11-14.4.2024 Jerusalemo
Ĉi jare la kongreso daŭris tri tagojn (kaj noktojn), kun plena programo ankaŭ sabatvespere.

Kongresejo (Supren)

The Jerusalem Hostel, Jerusalemo

Alvenebloj (Supren)

Programo (Supren)

 • Ĵaŭdo, 11/04/24
 • 16:30-17:00 – Inaŭguro kaj informoj pri la programo
 • 17:00-18:00 – Mikaelo Lineckij: “Socia Informado pri Esperanto”
 • 18:00-19:00 – Jehoŝua Tilleman: “Se …”
 • 19:00-21:00 – vespermanĝo
 • 21:00-21:30 – Mikaelo Lineckij: Interaktiva konatiĝo
 • 21:00-21:30 – Inbar Mor: Kantado
 • 21:45-          – Mikaelo Lineckij: “Tri Saĝuloj” (interaktiva ludo)
 • Vendredo, 12/04/24
 • 7:00-9:00 – matenmanĝo
 • 9:00-14:00ekskurso1 al la Urbo de David, Lamenta Muro, la Juda Kvartalo, Monto Cion, Armena Kvartalo
 • 16:00-16:45 – Tali Wandel: Eŭritmia ateliero
 • 16:45-17:30 – Amri Wandel: “Tanzanio”
 • 17:30-19:00 – Moŝe Ben-Porat: “Realigo de la Individua Potencialo”
 • 19:00-21:00 – Solena Vespermanĝo: “Focaccia Bar” (Rabi-Akiva-str.)
 • 21:00-21:15 – Tali Wandel: Eŭritmia danco
 • 21:15-22:00 – Eran Yuval-Vodevoz: “Hom-lupoj” (socia ludo)
 • 22:00-          – Mikaelo Lineckij: Muzika programo
 • Sabato, 13/04/24
 • 7:00-9:00 – matenmanĝo
 • 9:00-14:00ekskurso2 Oliva Monto - observo, preĝejo Patro Nia kun E-tabulo, preĝejo Gatsemano, Via Dolorosa, La Sankta Tombo
 • 16:00-17:00 – Amri Wandel: “Astrofiziko por Laikoj”
 • 17:00-18:00 – Ulrich Brandenburg: “Limoj de Konfliktpreventado”
 • 18:00-19:00 – ferma forumo
 • 19:00-21:00 – vespermanĝo
 • 22:00-          – Mikaelo Lineckij: Ŝercoj, rakontoj kaj muziko
 • Dimanĉo, 14/04/24
 • 7:00-9:00 – matenmanĝo
 • 9:00-12:00ekskurso3 al la Kneset kaj Muzeo de Israelo
 • fino

Kotizoj (Supren)

Antaŭkongresa Ekskurso (Supren)