Esperanto-Ligo en Israelo - האגודה לאספרנטו בישראל

69-a Internacia Junulara Kongreso