Esperanto-Ligo en Israelo - האגודה לאספרנטו בישראל

Decembro - en Tel-Aviva Esperanto-Klubo Josi Ŝemer

Datoj

registritaj kunvenoj :


10 de novembro 2020 : Pri antisemitismo kun Margaret Zaleski-Zamenhof

29 de septembro 2020 : prelego pri nigraj truoj

Nican ralontas pri sia esperantiĝo

2 de februaro 2021 : Amri rakontas pri sia spacprojekto

16 de februaro 2021 : Amri rakontas pri la Marsa Misio

24 de februaro 2021 : Amri daŭrigas rakonti pri la Marsa Misio: La grundiĝo

Lerneja Esperanto-kurso per Zoom

kun internaciaj gastoj